ฟาร์มฟีด

แอปพลิเคชันเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย

ฟาร์มฟีด เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการแปลงของตนเองได้ด้วยวิธีการง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร การบันทึกวันที่ทำการเพาะปลูก วันที่ใส่ปุ๋ย วันที่เก็บเกี่ยวในแต่ละแปลง เพื่อให้สามารถบริหารจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
About Logo
เกี่ยวกับเรา

ฟาร์มฟีด เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการทรัพยากร กิจกรรม

และการบริการต่างๆทางด้านการเกษตร

โดยการจัดเก็บข้อมูลการเกษตรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มฟีด ทำให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตรสามารถวางแผนบริหารจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฟาร์มฟีดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบบริหารจัดการแปลงของผู้ประกอบการแต่ละราย
โดยสามารถติดต่อกับทีมงานในการจัดทำระบบที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งาน

ฟังก์ชัน

FarmFeed สามารถทำอะไรได้บ้าง?

วาดแปลง

ทำการค้นหาสถานที่เพื่อวาดแปลง และเริ่มการวาดแปลงโดยกดที่เครื่องมือ (+)

กรอกข้อมูลแปลง

ตวรจสอบ ขนาดของแปลง ที่อยู่ของแปลงเพื่อความถูกต้อง และสามารถตั้งชื่อแปลงได้

เลือกแปลงที่จะบันทึกกิจกรรม

กดเครื่อง (+) เพื่อเปิดแปลง และทำการเลือกแปลงที่จะเปิดแปลง และเลือกประเภทเกษตรกรรม และกดบันทึก

บันทึกและส่งต่อ

สามารเลือกบันทึกหรือส่งต่อข้อมูลแปลงผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ โดยการกดปุ่มแชร์

ตรวจสอบข้อมูลภาพอากาศ

สามารถตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณพื้นที่แปลง และติดตามข่าวสารใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

ค้นหาร้านค้า

ช่วยค้นหาร้านการทางการเกษตรได้ง่ายขึ้น

ระบบ FarmFeed

FarmFeed เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือในระบบ Android และ iOS ให้แก่เกษตรกร สามารถบันทึกรายละเอียด ในการเพาะปลูกเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและนำไปบริหารจัดการในการปลูกพืชอย่างเป็นระบบ ให้สามารถประเมินและคาดการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ลดความผิดพลาดของการทำงานกับกลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ และใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ

วาดแปลงและบันทึกแปลง

ทำการค้นหาสถานที่เพื่อวาดแปลง และเริ่มการวาดแปลงโดยกดที่เครื่องมือ(+)

เลือกแปลงที่จะบันทึกกิจกรรม

กดเครื่อง (+) เพื่อเปิดแปลง และทำการเลือกแปลงที่จะเปิดแปลง และเลือกประเภทเกษตรกรรม และกดบันทึก

ขั้นตอนการบันทึกกิจกรรมแปลง

เลือกแปลงที่ต้องการบันทึกกิจกรรมแปลงเมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม +

Download Application FarmFeed

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ทั้ง Play Store และ App Store เพียงค้นหาคำว่า "FarmFeed" และติดตั้งแอปพลิเคชัน

apple icon Apple Store Play Store Icon Play Store
FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดแอป FarmFeed ได้ที่ไหน?

สามารถดาวน์โหลดระบบ iOS ได้ ที่นี่
สามารถดาวน์โหลดระบบ Android ได้ ที่นี่
หรือค้นหาคำว่า “FarmFeed” ใน iTunes Store และ Google Store

FarmFeed วาดแปลงได้สูงสุดกี่แปลง

ผู้ใช้งานสามารถวาดแปลงและบันทึกแปลงตอนนี้ได้ไม่จำกัด
นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถแชร์แปลงที่วาดผ่านส่งทางอื่น ๆ ได้ฟรีอีกด้วย

วิธีลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
2. กด "เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์"
3. กรอกข้อมูลให้ครบและกดยืนยันข้อมูล
4. หลังจากท่านสมัครก็สามารถใช้งานได้ทันที

สามารถบันทึกกิจกรรมแปลงได้มากสุดเท่าไร?

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกกิจกรรมแปลงได้ไม่จำกัด
โดยไม่โดยไม่มีค่าบริการต่างๆ